Thursday, December 26, 2013

Alag Og Ahrif Ess

Í þessari ritgerð verður fjallað um hvað áslowness (streita) er og hvaða skaðlegu áhrif það getur haft á geðheilsu einstaklinga. Einnig verða tilteknir þættir tengdir persónu og aðstæðum einstaklinga sem wooden shoe haft áhrif á umfang og áhrif álagsins Hvað er streita? Í bók Cockerhams ( 2006) er streita (álag) lauslega skilgreind þannig: Streita getur verið skilgreind sem aukin hugafarsleg eða líkamleg viðbrögð við áreiti sem veldur ótta eða kvíða hjá einstaklingi. Streitustig geta verið á bilinu væg upp í alvarleg. Að vera stressaður hefur nokkuð breiða skýrskotun í huga almennings og jafnvel innan heibrigiðistéttanna sjálfra. Oft er gripið til þess ráðs að kenna óskilgreindri streitu um þegar ekki er víst hvað hrjáir einstaklinga beint og almenningur virðist stundum halda að órofið streituástand sé eðlilegt upp að visu marki (Wheaton, 1999). Í raun hefur streita verið rannsökuð og skilgreind mun nà ¡nar eftir umfangi, aðstæðum og eðli álags. Álag getur haft þrennskonar skýrskotun, í fyrsta lagi er hægt að líta til streituvalda (stressors) í umhverfinu þá með tilliti til félagslegra eða náttúrulegra þátta, (macro) eða svokallaðir ytri þættir . Í öðru lagi er horft til upplifunar einstaklinga á aðstæðum (micro) eða innri þættir, dæmi um það væru tveir aðilar í sömu aðstæðum sem upplifa og vinna úr þeim á mismunandi hátt.
Ordercustompaper.com is a professional essay writing service at which you can buy essays on any topics and disciplines! All custom essays are written by professional writers!
Í þriðja stað eru skoðaðir lífeðlislegar svaranir fólks við álagi, þá bæði skammtíma áhrif svo sem losun hormóna í bló ðrás, tíðni hjartsláttar og svitamyndun! . Sem og langtíma áhrif eins og hækkaður blóðþrýstingur eða vöðvabólga. Streita er talin birtast þegar einstaklingar horfast í augu við aðstæður þar sem þeirra venjubundnu hegðunarmynstur eru ónóg til úrlausnar og afleiðingar þess að aðlagst illa verða alvarlegar. (Cockerham, 2006). Persónu og aðstæðutengdir þættir Aðstæður sem valda álagi geta verið margvíslegar og geta álagsvaldar sem leiða til geðrænna vandamála átt uppruna sinn bæði nær og fjær einstaklingnum. Ef byrjað er á breiðum...If you want to get a full-of-the-moon essay, enjoin it on our website: OrderCustomPaper.com

If you want to get a full essay, visit our page: write my paper

No comments:

Post a Comment